• Reparation och service av elektriska anläggningar

• Elinstallationer, ombyggnad, felsökning och elunderhåll

• Service, renovering och nyproduktion

• Belysning inomhus och utomhus

• Hjälper till med drift och förebyggande underhåll

Tjänster

Kontakta mig idag!

• Byten av elcentraler

• Montering jordfelsbrytare

• Maskinservice

• Felavhjälpande underhåll

Behöver du en elektriker i Umeåområdet?
Landstöms ELservice AB